domingo, 7 de abril de 2013

Inicio de la huelga indefinida


PER ACORD DE LA JUNTA D'ESCOLA DE L'ETSAB, DURANT LA SETMANA DEL 8 AL 12 D'ABRIL DE 2013, SE SUBSTITUEIX L'ACTIVITAT DOCENT PER JORNADES DE REFLEXIÓ, EN LES QUE HI PARTICIPIN TOTS ELS COL·LECTIUS DE L'ESCOLA, AMB LA FINALITAT DE PREPARAT ELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L'ESCOLA.